طبقه بندی - کارتون

پارانورمن
ویدئو

انیمیشن پارانورمن

این فیلم واکنش‌های مثبت انتقادی دریافت کرد، در حالی که یک فروش موفق بود (فروش موفقی داشت)، ۱۰۷ میلیون دلار سود در برابر ۶۰ میلیون دلار بودجه را داشت...